Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytojų nuotolinio integruoto mokymo patirtis

„Geriausias būdas nudžiuginti save yra nudžiuginti ką nors kitą.“
Mark Twain

Mokytojas ir mokinys turi ,,gimti“ iš naujo

Pirmasis karantinas išmokė mus adaptuotis prie netikėtų sąlygų, prie nuotolinio mokymo ypatumų, kai mokytojas mokiniui tampa partneriu, o antrasis dar labiau sustiprino jausmą, kad ir mokytojas, ir mokinys turi ,,gimti“ iš naujo: mokytojas turi rasti būdą išlikti partneriu, o mokinys turi mokytis ne reikalauti iš mokytojo, o tapti jo sąjungininku siekdamas įgyti žinių ir praktinių gebėjimų. Ypač daug pastangų pareikalavo praktinio mokymo organizavimas. Kaip nuotoliniu būdu išmokyti masažo technikų, kirpti plaukus, atlikti veido ir kūno procedūras, kaip suprasti ir įvaldyti gamybines technologijas per nuotolį?

Ne veltui sakoma: nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Sunkumus ir iššūkius padeda įveikti komandinis darbas, kai į veiklas, t. y. profesinio mokymo programų modulių vykdymą ir pristatymus, įsijungia keli moduliai, kelios programos. Žinoma, reikia nenugalimo noro dirbti kitaip, noro judėti ir kurti.

Nykstančios ribos tarp dėstomų modulių − tai kryptis, kurios link juda pažangios valstybės. Tai vyksta iniciatyvių mokytojų dėka. Profesinių modulių ir mokymo programų integracija vyksta taip: į mokymo dėmesio centrą sutelkiamas reiškinys ar tema (pvz., įvaizdžio kūrimas, reklaminio produkto sukūrimas, asmens gerovės, geros sveikatos formavimas ir pan.), o aplink ją įtraukiami mokomieji moduliai. Toks mokymasis teikia didžiulę naudą, nes mokinys mato tęstinumą, sąsajas ir tiesioginį pritaikomumą praktinėje veikloje, darbo rinkoje. Mokantis pagal atskirus mokomuosius modulius paliečiamos tos pačios temos, bet integruoto mokymosi dėka jaunuoliai gali pažvelgti į tuos pačius reiškinius ir temas kitu kampu, o tai padeda ugdyti požiūrio keitimo savybę.

Kompiuterinis projektavimasKompiuterinis projektavimasKompiuterinis projektavimas
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro kirpėjo mokymo programos antro kurso mokiniai drąsiai pasinėrė į spalvų pasaulį, į jų sūkurį įtraukdami kelis mokomuosius modulius ir tris profesijas: kirpėjo, kosmetiko ir fotografo. Jie pasirinko temą „Pašaukimas – kurti ryškų grožį!“. Be abejonės, mokiniai pataikė tiesiai į grožio pasaulio tendencijų dešimtuką. Noras kurti ryškų grožį, išmokti profesinių subtilybių padėjo įgyvendinti puikų projektą.

Kompiuterinis projektavimasKompiuterinis projektavimasKompiuterinis projektavimas
Auklės mokymo programos mokinės nuotoliniu būdu, naudodamos tiesioginio komunikavimo platformas, naudodamos apibendrino ir pristatė baigiamuosius darbus. Buvo integruoti keli mokomieji dalykai – pedagogika, psichologija, vaiko veiklos planavimas ir organizavimas bei ikimokyklinio ugdymo metodika. Pristatytos ir pateiktos priemonės, lavinančios vaiko kalbą ir vaizduotę: ,,Visko po dešimt“ ir „Sukurk istoriją“. O štai ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjai, pristatydami modulių atsiskaitomuosius darbus, sukūrė koliažus, juos apipavidalino ir pasidalijo su kitais peržiūros metu, tad kartu tobulino ir skaitmenines kompetencijas.

Kompiuterinis projektavimasKompiuterinis projektavimasKompiuterinis projektavimas
Socialinio darbuotojo padėjėjai itin kūrybingai pristatė modulį „Slaugomo asmens priežiūra“. Kūrybiškas, atviras naujovėms ir iššūkiams požiūris bei bendras darbas – išvien koja kojon einantis mokytojas ir mokinys − padėjo pasiekti mokymosi tikslus, kurie iš pradžių praktiniame mokyme rodėsi veik nepasiekiami.

Vizualinės reklamos gamintojai tobulino komandinio darbo kompetencijas, mokėsi pažinti savyje lyderio savybes ir kartu kurti… Nuotolinio darbo metu vykdydami projektą „Edukacinis žaidimas“ itin kūrybiškai ieškojo idėjų ir sukūrė vizualiai patrauklius ir prasmingus žaidimus. Projekto dėka mokiniai reflektavo įgytą patirtį ir patys įvardijo temos tęstinumo svarbą ir naudą, matomą akivaizdų rezultatą, kuris gerėja prisiliečiant prie kiekvieno modulio, įtraukto į projekto veiklos etapus (kompiuterinis projektavimas, pakuotės techninis projektavimas, vaizdų apdorojimas, parengimas spausdinti skaitmenine spauda).

Svarbiausia − įsitraukimas!

Dirbdami grupėse ugdytiniai išmoko bendrauti, atrado savo stipriausius gebėjimus, išmoko bendradarbiauti. Tokios veiklos didina mokinių įsitraukimą į mokymosi procesą, nes pasitelkiama jų patirtis, aplinka, kalbama apie „jį“ – mokinį (kas jam patinka, ką jis patiria, kas jam įdomu, ko jis dar norėtų išmoki, sužinoti ir pan.). Nuostabu, kai pavyksta sumažinti atotrūkį tarp to, kas yra mokymo įstaigoje, ir to, kas yra namuose, mintyse, siekiuose…
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro mokiniai pastebi: „…įsitraukus tampa vis įdomiau, tuomet su malonumu eini į priekį, domiesi vis labiau ir labiau.“

Nuotolinis mokymasis gali būti įdomus, kūrybiškas ir interaktyvus, o integruotas nuotolinis – įtraukus ir motyvuojantis!

Pagrindinė užduotis ir iššūkis mokytojui − pateikti mokiniams tokias apibendrintas užduotis, kurios apimtų kelias temas, mokomuosius dalykus ar profesines kompetencijas, kurios motyvuotų veikti, skatintų kūrybiškumą, o rezultatas būtų naudingas tolimesnėje praktinėje veikloje.

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro
mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė