Vilniuje vyko Baltijos šalių nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų susitikimas

2014 m. gruodžio 9 d. Vilniuje vyko pirmasis Lietuvos, Estijos ir Latvijos nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų susitikimas. Šie punktai įsteigti visose ES šalyse, įgyvendinant Europos Tarybos ir Parlamento rekomendaciją dėl Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) sukūrimo. Jų pagrindiniai uždaviniai – užtikrinti skaidrų bei patikimą nacionalinių ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimą ir skleisti informaciją apie EKS kuo platesniam suinteresuotųjų šalių ratui. Tikėtina, kad ateityje nacionaliniai punktai taip pat bus atsakingi už neformaliojo mokymosi ir savišvietos pripažinimo sistemų stebėseną ir informacijos teikimą Europos Komisijai. Punktų veikla remiama Erasmus + programos ir nacionalinių biudžetų lėšomis.

Susitikimo metu šalių atstovai pristatė nacionalinių kvalifikacijų sistemų reformas, apsikeitė savo patirtimi įgyvendinant metines veiklos programas ir viešinant informaciją, taip pat diskutavo dėl bendrų ateities veiklų.

Pristatant Lietuvoje įgyvendinamas veiklas, akcentuotas 2014 metų veiklos programos dėmesys mokymosi (studijų) rezultatų paradigmos įgyvendinimui profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sektoriuose ir informacijos apie Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandaras sklaidai švietimo įstaigoms bei regionų žiniasklaidoje. Latvijos atstovai šiais metais pagrindinį dėmesį skyrė tarptautinių kvalifikacijų vietos nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje bei mokymosi rezultatų įgyvendinimo profesiniame mokyme ir aukštajame moksle analizei ir su šiais klausimais susijusių renginių organizavimui. Estijos atstovas pristatė, kad šiais metais atnaujinta bei Švietimo ir mokslo ministerijai pristatyta Estijos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimo ataskaita, parengtas kvalifikacijų sistemos terminų tezauras.

Šalių atstovai pripažino, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp šalių ir sutarė, kad kitais metais susitikimas vyks Rygoje. Taip pat numatyta inicijuoti bendrą veiklą – terminijos, naudojamos kvalifikacijų sandaros kontekste, peržiūrą ir palyginimą.

Renginio pranešimai:

Baltijos šalių nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų susitikimo dalyviai

Eu