Visoje Lietuvoje vykdomi suaugusiųjų mokymai

Įgyvendinant iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ 2017 m. spalio mėn.
visoje Lietuvoje vykdomi suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymai:
1) valstybinės (lietuvių) kalbos – Šalčininkų r., Švenčionyse, Visagine;
2) užsienio kalbos – Trakuose;
3) psichologinės pagalbos – Rokiškyje, Šalčininkuose, Kėdainiuose, Jonavos r., Biržuose;
4) meninio ugdymo – Jonavoje, Alytuje, Skuode, Utenoje, Pagėgiuose;
5) neformalaus profesinio – Palangoje, Neringos m., Molėtuose, Kelmėje, Kaune, Kėdainiuose, Mažeikiuose;
6) problemų sprendimo pasitelkiant IT technologijas – Lazdijuose, Šalčininkuose.

Pabaigus mokymus suaugusieji įgis bendrąsias ir pagrindines kompetencijas, kurios yra svarbios siekiant užtikrinti suaugusiųjų visavertį ir aktyvų ekonominį ir socialinį gyvenimą. Planuojama, kad 6 temų mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 1240 dalyvių.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Editą Šaltenienę, tel. (8-5)2312434