Vykdoma asmenų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, apklausa

naujas
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Kipro ir toliau sėkmingai vykdo Erasmus+ finansuojamo projekto „Naujieji Europos piliečiai! Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės“, Nr. 2020-1-LT01-KA204-077886 (toliau – projektas) veiklas.

Paskutinio virtualaus susitikimo metu projekto partneriai patvirtino dviejų tipų klausimynus: vienas klausimynas skirtas migrantams ir pabėgėliams, kitas – asmenims, dirbantiems su migrantais ir pabėgėliais.

Kviečiame asmenis, dirbančius su migrantais ir pabėgėliais, sudalyvauti apklausoje:
https://forms.gle/PsQYb8sMRJKs6Gfr8

Apklausa vykdoma iki 2021 m. rugsėjo 20 dienos.

Jūsų nuomonė mums yra labai svarbi!

Kontaktai pasiteirauti:
Konsultavimo ir informavimo skyriaus
Metodinės veiklos poskyrio metodininkė
Julijana Choruža, tel. 8 648 59 376