Vykdoma metodinių mokymų lietuvių kalbos mokytojams/specialistams dalyvių atranka. Kviečiame dalyvauti!

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendindamas projekto „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ (Nr. PMIF-2.1.9-V-01-001) (toliau – Projektas) veiklą „2.1. Kompetencijų tobulinimo programos parengimas ir mokymų mokytojams/specialistams vykdymas“ vykdo metodinių mokymų lietuvių kalbos mokytojams/specialistams (toliau – mokymai) dalyvių atranką.

Mokymų tikslas – mokytojų/specialistų, ketinančių dirbti arba dirbančių su trečiųjų šalių piliečiais, asmenimis be pilietybės, užsieniečiais kompetencijų tobulinimas.

Mokymų metu dalyviai susipažins su Projekto metu rengiamos programos atskiromis dalimis, aptars ir analizuos mokytojų turimas patirtis ir galimas taikyti lietuvių kalbos mokymo strategijas bei formas.

Planuojama, kad mokymai prasidės 2021 m. vasario mėn. pabaigoje.

Mokymų dalyvių atrankos tikslas – suteikti lietuvių kalbos mokytojams ir specialistams lygias galimybes dalyvauti 32 akad. val. trukmės nuotoliniuose mokymuose.

Prašome Jūsų užpildytas mokymų dalyvio atrankos formas (1 priedas) pateikti iki 2021 m. vasario 26 dienos, el. paštu julijana.choruza@kpmpc.lt.

Kilus klausimams ar neaiškumams prašome kreiptis į Julijaną Choružą, tel. +370 648 59 376; el. paštu julijana.choruza@kpmpc.lt.