Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesinio mokymo metodinė komisija

1. Emilija Ivanova, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė (Komisijos pirmininkė).

2. Romualdas Astrauka, Švenčionių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas metodininkas.

3. Sigita Budrienė, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

4. Jonas Dyglys, Šilutės profesinio mokymo centro profesijos mokytojas.

5. Inga Gailiuvienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

6. Zita Janeliūkštytė , Biržų technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė.

7. Rima Skirvainienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė.

8. Vida Šeikienė, Aukštaitijos profesinio rengimo centras vyresnioji profesijos mokytoja.

9. Audrius Šimkus, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialo vyresnysis profesijos mokytojas.

10. Gerda Švabienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė.

11. Donata Radionova, Zarasų profesinės mokyklos profesijos mokytoja metodininkė.

 
Komisijos el. paštas: zemesukiomk.kpmpc@gmail.com

 
Metodinė veikla:

Informacijos atnaujinimo data 2023-10-03