Žinia apie įvykusį seminarą „Brandos darbo ir aprašo rengimo reikalavimai“

2017 m. gegužės 4 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą „Brandos darbo ir aprašo rengimo reikalavimai“.

Seminaro tikslas – suteikti žinių ir padėti pasirengti brandos darbo rengimo vadovavimui.

Seminaro metu buvo pristatyti metodiniai reikalavimai brandos darbo ir aprašo rengimui bei vertinimui. Lektorė – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė Valdonė Indrašienė išanalizavo brandos darbo rengimo eigą, sudarydama seminaro dalyviams sąlygas pritaikyti brandos darbo rengimo metodines rekomendacijas praktinėje veikloje.

Seminaro akimirkos

foto2

foto1