Žinia apie įvykusį seminarą „Mediacija“

2017 m. balandžio 20 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą „Mediacija“.

Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su mediacijos metodu sprendžiant konfliktus ir suteikti jiems praktinių mediatoriaus įgūdžių.

Seminaro metu buvo apibrėžta konflikto samprata ir funkcijos. Lektorė – Mykolo Romerio universiteto docentė dr. Gražina Čiuladienė, apibūdino meditacijos, kaip konflikto sprendimo proceso, ypatumus, atskleidė mediatoriaus veiklos principus. Dalyviai įgijo praktinių įgūdžių – konflikto inscenizacijoje atliko mediatoriaus vaidmenį.

Seminaro akimirkos

mediacija