Žinia apie įvykusį seminarą „Pamokos vadyba: kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos“

2017 m. balandžio 25 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą „Pamokos vadyba: kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos“.

Seminaro tikslas – plėtoti pedagogo, kaip ugdymo(si) proceso koordinatoriaus, profesinę kompetenciją.

Seminaro metu buvo aptarti svarbiausi šiuolaikinės pamokos bruožai ir paradigmų kaitos aspektai skirtingų atžvilgių kontekste. Patyrusi švietimo lyderystės konsultantė lektorė Dr. Snieguolė Vaičekauskienė išryškino esminius bendravimą ir bendradarbiavimą su mokiniais veikiančius faktorius, kartu su seminaro dalyviais aptarė sėkmingo asmenybės (mokinio) ugdymosi prielaidas, plėtojant pedagogo profesinę – ugdymosi proceso valdymo, kompetenciją.

Seminaro akimirkos

mok1

mok