Žinia apie įvykusį seminarą „Ugdymo metodai, skatinantys mokymosi motyvaciją“

2017 m. balandžio 19 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą „Ugdymo metodai, skatinantys mokymosi motyvaciją“.

Seminaro tikslas – tobulinti dalyvių kompetenciją skatinti mokinių mokymosi motyvaciją viso mokymosi proceso metu, siekiant palengvinti mokinių mokymąsi ir sudaryti ugdytiniams sąlygas aktyviai įsijungti į ugdymo procesą, mokytis savarankiškumo bei įgyti bendradarbiavimu paremto bendravimo įgūdžių.

Seminaro metu buvo pristatyta mokymosi motyvacijos samprata ir ypatumai. Lektorė – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė Valdonė Indrašienė siekė, kad seminaro dalyviai galėtų praktiškai išmėginti mokymosi motyvaciją skatinančius metodus ir aptartų šių metodų taikymo skirtingose ugdymo proceso srityse privalumus ir trūkumus.

Seminaro akimirka

ugdymo-metodai