Žinia apie įvykusį seminarą „Vaiko gerovės komisijų veikla profesinėse mokyklose“

2017 m. balandžio 11 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje organizavo seminarą „Vaiko gerovės komisijų veikla profesinėse mokyklose“.

Seminaro tikslas – sustiprinti Vaiko gerovės komisijų (VGK) narių gebėjimus teikti pagalbą.

Seminaro metu buvo: aptartas pedagogų ir VGK narių gebėjimas planuoti, organizuoti ir kontroliuoti VGK veiklą; išryškintos bendradarbiavimo galimybės tarp institucijų, siekiant išspręsti konkrečioje mokykloje iškilusias problemas; suteikta žinių ir gebėjimų, reikalingų teikiant konsultacinę ir dalykinę pagalbą mokykloje dirbantiems mokytojams bei mokinių tėvams.

Seminaro akimirkos

p1

p2