Sektoriniai profesiniai komitetai

Sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašas

Sektoriniai profesiniai komitetai:

1. Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos
3. Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijų
4. Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo
5. Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos
6. Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos
7. Naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, vaistų pramonės gaminių ir farmacijos preparatų, guminių ir plastikinių gaminių, kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos
8. Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto
9. Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos
10. Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų
11. Statybos, architektūros, inžinerijos veiklos ir susijusių techninių konsultacijų
12. Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
13. Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamybos
14. Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos
15. Transporto ir saugojimo paslaugų
16. Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos
17. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos
18. Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, kirpyklų ir grožio salonų paslaugų