Atnaujintos 4 modulinės profesinio mokymo programos

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001) pagal 2017 m. birželio 12 d. patvirtintą Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinį standartą, atnaujino 4 modulines profesines mokymo programas:
Virėjo (valstybinis kodas M43101302, M44101304).
Konditerio (valstybinis kodas M43101301, M44101301).
Padavėjo ir barmeno (valstybinis kodas M43101303, M44101303).
Svečių aptarnavimo darbuotojo (valstybinis kodas M43101502, M44101502).
Mokymas šiose atnaujinto turinio modulinėse profesinio mokymo programose vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Su programų aprašais galima susipažinti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje adresu www.kpmpc.lt (skyriuje Profesinis mokymas, Programos ir ištekliai, Modulinės profesinio mokymo programos).
image description