Naujienos

Profesinio mokymo aktualijos aptartos konferencijoje „Profesinis mokymas ir užimtumas“
2016-10-19
2016 m. ES programavimo savaitė
2016-10-11
2016 m. antrojo pusmečio kvalifikacijos tobulinimo seminarai švietimo teikėjams
2016-09-23
Projekto ,,Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, motyvacijos didinimą, interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas’‘ Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-014
Aflatoun programos diegimo organizavimas regioniniu lygmeniu
2016-09-16
Lietuvoje pirmą kartą rengiama „Inovacijų savaitė 2016“
2016-09-12
Renginiai