Diskusija dėl modulinių profesinio mokymo programų turinio pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims

2020 m. vasario mėn. 11 d Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo diskusiją dėl modulinių profesinio mokymo programų turinio pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. Diskusija vyko Socialinių mokslų kolegijoje, Kalvarijų g. 137E, Vilniuje.

Pristatyti šie pranešimai:

 
Renginyje dalyvavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Profesinio mokymo skyriaus atstovė, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai, Šiaulių universiteto ir Radviliškio profesinio rengimo centro atstovės.

Sutarta inicijuoti profesinių standartų keitimą/papildymą naujomis kvalifikacijomis, arba supaprastinti esamas II lygio kvalifikacijas iki I lygio, tinkančias įvairią negalią turintiems asmenims. Pakeisti reikalavimus stojantiesiems (įeities parametrus) vietoj „turėti pradinį“, o kai kuriais atvejais ir „pagrindinį išsilavinimą“ (II ar III lygio kvalifikacijoms), įrašyti „neturint reikiamo išsilavinimo“, taip kaip numato Švietimo įstatymo 12 straipsnio 3 punktas. Kviesti neįgaliuosius atstovaujančias įstaigas ir įmokymo įstaigas į Sektorinių komitetų posėdžius. Pradėti nuo statybos standarto keitimo/papildymo bent viena kvalifikacija tinkančią neįgaliesiems.