Kompetencijų vertinimo aktualijos

Š.m. rugsėjo 16 d. vyko susitikimas su profesinio mokymo teikėjais dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo aktualių klausimų. Susitikimo medžiagą galite rasti čia

Pradedama vykdyti kompetencijų vertinimo vykdymo priežiūra. Teorinės ir praktinės dalies kompetencijų vertinimo vykdymo vietoje patikros formas susipažinimui rasite čia

Atnaujintas praktinės dalies vertinimo protokolo pavyzdys pateikiamas metodinėje priemonėje “Gairės praktinių gebėjimų vertintojams ir užduočių validuotojams (2021)”, kurį galite rasti čia

2022 m. rugsėjo 20 d. atnaujintos Kompetencijų vertinimo vykdymo instrukcijos, kurias galite rasti čia

Primename, kad įstaigos, kurios nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. buvo reorganizuotos prijungimo arba sujungimo būdu, turi patikslinti informaciją pasitelktiems teikėjams apie praktinės dalies vertinimą – dėl pasikeitusių įstaigų pavadinimų ir kitos iš anksto pateiktos į tvarkaraštį informacijos.