Kompiuterijos profesinio mokymo metodinė komisija

1. Jolanta Andreikėnienė, Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytoja metodininkė – Komisijos pirmininkė.

2. Edita Alminienė, Klaipėdos technologijų mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė.

3. Justina Balsė, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė.

4. Algirdas Kušlys, Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojas metodininkas.

5. Edita Ličkūnienė, Panevėžio mokymo centro profesijos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

6. Ričardas Liekis, Kauno technologijų mokymo centro profesijos mokytojas ekspertas.

7. Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus statybininkų rengimo centro profesijos mokytojas ekspertas.

8. Jurgita Pocienė, Šiaulių technologijų mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė.

9. Andrius Zykas, Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojas metodininkas.

10. Indrius Kuklys, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro profesijos ir informacinių technologijų profesijos mokytojas.

 
Komisijos el. paštas: kompiuterijosmk.kpmpc@gmail.com

Metodinė veikla

Informacijos atnaujinimo data – 2023-02-28