Kviečiame dalyvauti seminare „INOVATYVŪS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METODAI“ !

2017 m. vasario 28 d. (antradienį) Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre vyks seminaras „Inovatyvūs mokinių pasiekimų vertinimo metodai“.

Seminaras skirtas: profesinių mokyklų mokytojams, socialiniams pedagogams, direktorių pavaduotojams ugdymui.

Seminaro tikslas – tobulinti inovatyvių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodų parinkimo ir taikymo ugdymo procese kompetencijas.

Seminaro metu dalyviai mokysis metodiškai parinkti (pagal ugdymo tikslus) mokinių pasiekimų vertinimo metodus ir praktiškai juos išbandyti. Inovatyvūs asmens pasiekimų vertinimo metodai bus išbandomi ir aptariami pagal dalyko programoje numatytus tikslus, siekiamus rezultatus.

Seminaro eigoje bus suformuoti inovatyvių asmens pasiekimų vertinimo metodų taikymo pavyzdžiai, bus dalijamasi patirtimi, kaip įdomiai ir sėkmingai organizuoti mokinių pasiekimų vertinimo procesą.

Pedagoginės bendruomenės susipažinimas su inovatyviais asmens pasiekimų vertinimo metodais svarbus siekiant įgyvendinti Lietuvos švietimo ir profesinio mokymo strateginius uždavinius.

Registracijos anketą rasite čia. Registracija vyksta iki 2017 vasario 21 d.