Kviečiame dalyvauti seminare „VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ VEIKLA PROFESINĖSE MOKYKLOSE“ !

2017 m. kovo 9 d. (ketvirtadienį) Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre vyks seminaras „Vaiko gerovės komisijų veikla profesinėse mokyklose“.

Seminaras skirtas: profesinių mokyklų mokytojams, socialiniams pedagogams, direktorių pavaduotojams ugdymui.

Seminaro tikslas – stiprinti Vaiko gerovės komisijų narių gebėjimus teikti pagalbą.

Mokymų metu pedagogai susipažins su Vaiko gerovės komisijų vadyba, teisės aktais, darbo planavimu, komandinio darbo organizavimu, tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybėmis.

Programa reikalinga tam, kad profesinių mokyklų mokytojai bei Vaiko gerovės komisijų nariai įgytų žinių ir kompetencijų tokiose srityse, kaip: vaiko (jaunuolio) problemos vertinimas, pagalba mokiniui taikant mokyklos bei visuomenės resursais grįstą modelį, gebėjimas pasiūlyti jam tinkamą pagalbą, Vaiko gerovės komisijų veiklos vadyba (planavimas, koordinavimas, kontrolė).

Rengiant programą dėmesys buvo teikiamas teorinių žinių ir praktikos derinimui, modeliuojant realias situacijas.
Registracijos anketą rasite čia. Registracija vyksta iki 2017 m. kovo 2 d.