Parengtos 2 metodinės mokymo priemonės skirtos su suaugusiaisiais dirbantiems asmenims (andragogams)

dok

1. Praktinė andragogo knyga

Dr. Vilija Lukošūnienė
Algimantas Merkys

Metodinėje mokymo priemonėje aprašytos pagrindinių gebėjimų rūšys, suaugusiųjų pagrindinių gebėjimų ir raštingumo padėtis Lietuvoje ir Norvegijoje, jų ugdymo metodai ir ištekliai. Mokomojoje priemonėje pristatytos įvairių šalių pagrindinių gebėjimų ugdymo vertinimo sistemos bei aprašyti įgūdžių vertinimo pavyzdžiai, pateikti pavyzdiniai pamokų planai.

2. Pagrindiniai suaugusiųjų gebėjimai. PIAAC tyrimo rezultatai. Gerosios praktikos vadovas

Dr. Jolita Dudaitė
Dr. Vilija Lukošūnienė

Metodinėje mokymo priemonėje išsamiai pristatyta tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo OECD PIAAC rezultatų apžvalga, aprašytos pagrindinių įgūdžių ugdymo iniciatyvos ir geroji patirtis, išskirtos svarbiausios Norvegijos patirties taikymo Lietuvoje prielaidos.

Metodinės mokymo priemonės parengtos įgyvendinant projektą „Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo srityje diegimas Lietuvoje“, remiamą 2009-2014 Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos LT08 „EEE stipendijų programa“.