Parengtos rekomendacijos dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Informuojame, kad 2020 m. kovo 19 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu Nr. V-396 patvirtino Rekomendacijas dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.

Rekomendacijos dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtos padėti profesinio mokymo teikėjų, įgyvendinančių profesinio mokymo programas, bendruomenėms pasirengti mokymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad švietimo įstaigos turi užtikrinti, kad nuo kovo 30 d. būtų pasiruošta ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu.

Daugiau apie pasiruošimą mokymui nuotoliniu būdu rasite Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje, adresu: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis