Patvirtintas 2023 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinės dalies vykdymo tvarkaraštis

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2022 m. lapkričio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-362 buvo patvirtintas 2023 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinės dalies vykdymo tvarkaraštis.
Tvarkaraščio skelbimo vieta – https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/asmens-igytu-kompetenciju-vertinimas/kompetenciju-vertinimo-tvarkarasciai/

Esant poreikiui galima teikti tvarkaraščio patikslinimo raštus. Tvarkaraštis nėra individualus, jis skirtas visiems profesinio mokymo teikėjams, todėl tvarkaraštis papildomas tik tuo atveju, jei ~2 savaičių ar daugiau bėgyje nėra numatyto testavimo.

Tvarkaraščio papildymo procedūrą:
1. Profesinio mokymo teikėjo vadovo ar įgaliojo asmens pasirašyti raštai dėl poreikio patikslinti teorinės dalies kompetencijų vertinimo tvarkaraštį turi būti pateikti el. paštu info@kpmpc.lt. Rašte turi būti nurodomas mokymo programos pavadinimas, mokymo programos kodas ir pageidaujama testavimo data.
2. Per 5 darbo dienas profesinio mokymo teikėjas raštu informuojamas apie priimtą sprendimą dėl teorinės dalies tvarkaraščio patikslinimo. Patikslintas teorinės dalies tvarkaraštis atnaujinamas svetainėje www.kpmpc.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad prašant naujos kompetencijų vertinimo datos, profesinio mokymo teikėjas turi įvertinti registracijos teorinės dalies vertinimui terminus bei pateikto rašto atsakymui skirtą laiką. Mokinių registre asmenis registruoti teorinės dalies vertinimui galima tik gavus raštišką atsakymą dėl tvarkaraščio patikslinimo.