Naujienos

Vykdoma asmenų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, apklausa
2021-07-20
Kviečiame registruotis į rugpjūčio mėnesį vyksiančius kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Trimačio parametrinio projektavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje“
2021-07-13
Patvirtintas Chemijos gaminių gamybos sektoriaus profesinis standartas
2021-06-21
Įvyko Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodinės komisijos renginys
2021-06-18
Įvyko teorinės dalies kompetencijų vertinimo užduočių bandomieji testavimai
2021-06-07
Renginiai