Kviečiame į informacinį susitikimą dėl kompetencijų vertinimo

š. m. gruodžio 8 d. 10.00 val. kviečiame visus suinteresuotus asmenis dalyvauti informaciniame susitikime dėl kompetencijų vertinimo.

Susitikimo turinys:

  • 2024 m. teorinės dalies kompetencijų vertinimo tvarkaraštis
  • Pokyčiai po Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo atnaujinimo
  • Klausimų atsakymų sesija

Susitikimo dalyvius maloniai prašome užsiregistruotihttps://forms.gle/yFf6UZPnk4x8HwsZ9 Registracijos formoje galite pateikti su kompetencijų vertinimu kylančius klausimus.

Susitikimo vietahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM3YWIyNmItMjgyMS00ZmJmLTg1NjQtMDc5ODEzNzgzZWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d197ea5-d07a-47ea-bcb9-2447d73d3268%22%2c%22Oid%22%3a%22b2688776-f619-4cd0-98d7-529285a25639%22%7d

Susitikimo trukmė – iki 2 valandų.

Susitikimo pranešimą rasite čia.