Europos profesinio mokymo kokybės orientacinė sistema – EQAVET

Nacionalinis profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinis punktas (NRP)

Patvirtinus Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (2009 m.), Europos Sąjungos valstybėms rekomenduota įsteigti nacionalinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinius punktus, kurie atliktų pagrindinį vaidmenį užtikrinant mokymo teikėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dalyvavimą taikant Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą nacionaliniu lygiu.

NRP uždaviniai:

Mūsų el. pašto adresas: nrp@kpmpc.lt

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET) tinklas

EQAVET elektroniniai ištekliai

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos KOKYBĖS CIKLAS

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nacionalinio Lietuvos NRP veikla