Vilniuje, tarptautinės konferencijos apie pameistrystę metu, pristatytos Cedefop ekspertų rekomendacijos Lietuvai ir kitų šalių pameistrystės patirtis bei planai

Gegužės 20 d. 10 val. Vilniuje, Pirklių klube (Gedimino pr. 35) įvyko Tarptautinė konferencija pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje klausimais. Dalyvavo Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) direktorius Joachim James Calleja, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, darbdavių, profesinių mokyklų atstovai.

Konferencijos dalyviai – Latvijos, Estijos, Austrijos, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių atstovai, tarptautiniai ekspertai – pristatys mokymosi darbo vietoje bei pameistrystės įgyvendinimo praktikas, pasidalys patirtimi. Konferencijoje bus diskutuojama šiomis temomis: ar gali visi pameistrystės dalyviai būti laimėtojais? Kaip tai pasiekti efektyviausiu ir optimaliausiu būdu?

„Pameistrystės mokymosi forma Lietuvoje populiarėja. Toks mokymas labai reikalingas jau dirbantiems žmonėms, kurie nori įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingą kvalifikaciją. Pameistrystė viena iš profesinio mokymo formų, suteikianti patogų būdą žmonėms mokytis ir praktinių įgūdžių įgyti darbo vietoje“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Mokymą pameistrystės forma šiuo metu siūlo 12 profesinio mokymo įstaigų, 5 darbo rinkos mokymo centrai, taip pat kvalifikuotus darbuotojus priimančios įmonės. Pameistrystės būdu Lietuvoje jau mokėsi apie 1500 asmenų.

Taikydamos pameistrystės mokymo formą profesinio mokymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja su darbdaviu, kad mokinys įgytų reikiamų įgūdžių. Pameistriui sudaromas individualus mokymo planas, pagal kurį asmuo galėtų ir mokytis, ir dirbti. Darbdavys su pameistriu turi sudaryti darbo sutartį, mokėti sulygtą atlyginimą, suteikti kasmetines atostogas ir vykdyti kitus sutarties įsipareigojimus. Pameistrys mokosi pakaitomis tai profesinio mokymo įstaigoje, tai darbo vietoje. Tai ypač aktualu socialiai jautresnių grupių žmonėms, nes mokantis nenutrūksta darbo santykiai, mokama ta pati alga.

Prieš metus Latvijos ir Estijos švietimo ministrai pasirašė deklaraciją dėl pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljanso. Dabar Baltijos šalys dalijasi gerąja profesinio mokymo sistemos reformų įgyvendinimo patirtimi, plėtoja regioninę partnerystę, ieško bendrų sprendimų, siekiant padidinti mokymosi darbo vietoje galimybes.

CEDEFOP ekspertai gerai įvertino pameistrystės galimybes Lietuvoje, pabrėžė, kad Vyriausybė daug investavo į profesinio mokymo modernizavimą ir plėtrą.

Konferencija organizuojama pagal Erasmus + programos projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“.

Konferencijos pranešimai (.zip)

Cedefop pranešimas spaudai „Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė pripažįsta Cedefop veiklą pameistrystės plėtros srityje“

Cedefop, 2016. Pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje apžvalga. Aiškaus pameistrystės kelio ženklinimo link.

Parengta pagal ŠMM informaciją