Įvyko virtualus profesinio mokymo metodinių komisijų pirmininkų pasitarimas

2021 m. gegužės 17 d. vykusiame virtualiame profesinio mokymo metodinių komisijų primininkų pasitarime buvo aptartos Profesinio mokymo metodinių komisijų (toliau – Komisijos) aktualijos bei bendradarbiavimo galimybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo srityje, pateikti pasiūlymai dėl tolesnių Komisijų veiklos gairių ir atskaitomybės.

Taip pat pasitarimo metu buvo pristatyti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atliktos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo apklausos rezultatai bei Asmens įgytų kompetencijų vertinimo aktualijos.

Dėkojame pasitarimo dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir pasidalinimą savo gerąja patirtimi, pasiektus susitarimus.

Pasitarimo programa

Pasitarimo pranešėjų skaidrės:

Profesinio mokymo metodinės komisijos veiklos kontekstas

Neringa Tolstych, Konsultavimo ir informavimo skyriaus vedėja, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo apklausos rezultatai

Julijana Choruža, Konsultavimo ir informavimo skyriaus Metodinės veiklos poskyrio metodininkė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių, organizuojamų kartu su Komisijomis, koncepcijos metmenys

Neringa Tolstych, Konsultavimo ir informavimo skyriaus vedėja, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Kompetencijų vertinimo tvarkos aktualijos

Rasa Šavareikaitė, direktoriaus pavaduotoja
Gintarė Rudokienė, projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ vadovė
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras