Konferencija „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2015 metai“

2015 m. gruodžio 14 d. Vilniuje vyko kasmetinė konferencija „Geroji profesinio mokymo patirtis“. Renginio metu pristatytos naujausios profesinio mokymo iniciatyvos, aptartos profesinio mokymo ir inovacijų sąsajos bei tai, kokius iššūkius, verslo požiūriu, inovacijos kelia darbuotojų kompetencijai, pristatytos profesinio mokymo įstaigų dalyvavimo socialiniame versle galimybės bei būdai, kaip ugdyti mokinių gebėjimus, reikalingus inovacijoms kurti ir diegti.

Konferencijos metu taip pat paskelbti ir apdovanoti 2015 m. gerosios profesinio mokymo patirties konkurso laimėtojai. 2015 m. konkurso tikslas – paskatinti profesinio mokymo įstaigas tarpusavyje pasidalinti sėkmės istorijomis apie inovacijų įgyvendinimą profesiniame mokyme ir rezultatyvų jų perkėlimą iš užsienio.

Įžvalgos apie profesinį mokymą ir inovacijas
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ nustatyta valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų, kad Lietuva taptų modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Teigiama, kad pokyčiai turi įvykti trijose pagrindinėse srityse: sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo srityse. Nors labai dažnai inovacijos tapatinamos su aukštuoju mokslu, profesinis mokymas taip pat yra inovacijų kūrimo ir diegimo grandis, jis taip pat turi taikytis prie naujų iššūkių.
Šiais metais Europos šalių ministrų priimtose Rygos išvadose dėl profesinio mokymo ateities patvirtinta, kad būtent inovacijos yra profesinio mokymo modernizavimo principas. Formuojant profesinio mokymo viziją, dažniausiai ir naudojami tokie apibūdinimai, kaip „inovatyvus“, „modernus“, „atviras“. Ką tik pasirodžiusioje Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) trumpoje apžvalgoje apie profesinį mokymą ir inovacijas, apžvelgiamos Europos šalių iniciatyvos, skatinant profesinio mokymo indėlį į inovacijų kultūros plitimą.

Pabrėžiama, kad profesinio mokymo inovatyvumo didinimui svarbu:
• skaitmeninių priemonių taikymas,
• profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas,
• įvairūs konkursai,
• inovatyvūs mokymo ir vertinimo metodai,
• bendradarbiavimas su darbdaviais,
• tarptautinis bendradarbiavimas,
• bendradarbiavimas su kitais švietimo sektoriais, ypač aukštuoju mokslu,
• profesinio mokymo turinio pertvarka: bendrųjų kompetencijų ugdymas,
• profesinių gebėjimų aktualumas ūkio poreikiams,
• mokymosi darbo vietoje stiprinimas,
• modulinis mokymas.

Konferencijos pranešimai
Inovacijos vs. profesinis mokymas. Kęstutis Šetkus, Lietuvos inovacijų centro direktorius

Socialinis verslas ir jo galimybės Lietuvoje. Arūnas Survila, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas

Geri darbuotojai šiandien – sėkmingos inovacijos rytoj. Rūta Klimašauskienė, UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ mokymų vadovė

Patirtis diegiant profesinio mokymo inovacijas – BACC. Paulius Čepas, Kauno mechanikos mokyklos direktorius

Virtualus Kelmės profesinio rengimo centro gidas. Skaistė Valutienė, Kelmės profesinio rengimo centro mokytoja metodininkė

Konferencijos nuotraukų galerija