Parengta tyrimo „Lietuvos profesinio mokymo teikėjų veiklos įsivertinimo praktika“ ataskaita. Kviečiame susipažinti!

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendina projektą „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“, projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001 (toliau — Projektas), kurio metu kartu su kitais profesinio mokymo kokybės užtikrinimo planais siekiama sukurti šiuolaikiškas ir efektyvias profesinio mokymo teikėjų išorės vertinimo procedūras.

Sėkmingų išorės vertinimo procedūrų kūrimo praktika parodė, kad įstaigų išorės vertinimo procedūros turėtų būti tiesiogiai susijusios su tose įstaigose vykdomomis veiklos įsivertinimo procedūromis. Todėl buvo nuspręsta išsiaiškinti, kaip šiuo metu savo veiklą įsivertina Lietuvos profesinio mokymo teikėjai. Dar vienas atliktos analizės ypatumas – tyrimo metu buvo siekta apklausti ne tik profesinio mokymo įstaigas, bet ir kitus profesinio mokymo teikėjus.

Profesinio mokymo teikėjų atstovų (įstaigos vadovų arba už teikiamą profesinį mokymą toje įstaigoje ar įmonėje atsakingų asmenų) apklausa vyko 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėnesiais.

AIKOS duomenimis, 2018 m. gruodžio mėn. Lietuvoje veikė 324 įstaigos, turinčios licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą: 75 profesinio mokymo įstaigos ir 249 kiti profesinio mokymo teikėjai. Iš 75 profesinio mokymo įstaigų 67 įstaigų savininkas ar dalininkas buvo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Atsakytas anketas grąžino 167 respondentai, iš jų 67 profesinio mokymo įstaigų atstovai ir 100 kitų profesinio mokymo teikėjų atstovų. 60 į anketos klausimus atsakiusių respondentų atstovauja profesinio mokymo įstaigas, kurių savininku arba dalininku yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Tyrimo rezultatai ir išvados leis tiksliau vykdyti Projekte suplanuotus darbus ir taip padėti profesinio mokymo teikėjams sėkmingai gerinti savo veiklą. Kita vertus, atlikto tyrimo rezultatai gali būti įdomūs ir šalyje veikiančių profesinio mokymo teikėjų vadovams bei šių įstaigų ir įmonių darbuotojams, atliekantiems įmonės veiklos įsivertinimą.

Tyrimo „Lietuvos profesinio mokymo teikėjų veiklos įsivertinimo praktika“ ataskaita

image description