Per Lietuvą nuvilnijo nacionaliniai viešinimo renginiai

4 nacionaliniai Erasmus + projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning) (TTT4WBL)“, Nr. 582951-EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY (projekto tinklapis: https://ttt4wbl-project.eu) viešinimo renginiai 2019 m. kovo mėnesį nuvilnijo per Lietuvą. Renginiai vyko Šilutėje, Kaune ir Vilniuje.

Virš 120 dalyvių buvo pakviesti į projekto viešinimo renginius, rezultatų pristatymą ir diskusijas apie pameistrystės modelio kūrimą Lietuvoje.

Įgyvendinant projektą išbandomas WBL profesinio tobulinimo modelis, skirtas įmonių meistrams; įvyko jungtiniai meistrų iš trijų Baltijos valstybių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos mokymai. Projekto tikslinė grupė: įmonių meistrai, profesinio mokymo įstaigos, jų vadovai ir mokytojai, įmonės bei kiti darbuotojai įtraukti į mokymą darbo vietoje.

Projekto rezultatus: parengta jungtinė įmonių meistrų mokymo programa ir metodinė medžiaga (akredituota KPMPC), apmokyti 800 meistrų trijose šalyse (Lietuvoje apmokyta 312 meistrų), vyksta naujas Baltijos politinio dialogo lygmuo dėl meistrų mokymo darbo vietoje. Projekto metu parengtas reklaminė WBL filmuota medžiaga apie pameistrystės naudą darbdaviui, mokiniui, mokymo įstaigai https://we.tl/t-moAh4Gu4n9. Šiuos ir kitus projekto rezultatus pristatė Eglė Zybartienė ir Edita Skrabulienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovės.

Strateginius pameistrystės diegimo procesus ir rengiamus teisės aktus pristatė dr. Saulius Zybartas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius. Įgyvendinant LR profesinio mokymo įstatymo nuostatas modeliuojama pameistrystės, kai sudaroma pameistrystės darbo sutartis ir mokymo sutartis, plėtra. Saulius Zybartas pristatė pameistrystės plėtros principus, bei pameistrystės modelį:

• priimant mokytis pameistrystės forma / sudarant pameistrystės darbo sutartį ir mokymo sutartį didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę / aukštojo mokslo, ypač žemą kvalifiakciją);

• pameistrystės organizavimo formos taikymą plėsti profesinio mokymo įstaigose besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinti lankstų judumą tarp mokymosi formų (mokyklinės ir pameistrystės);

• pameistrystė neturėtų būti skatinama nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa.
Pameistrystės modelis:

001

Nacionaliniuose projekto viešinimo renginiuose vyko diskusijos, kalbėta apie finansavimo galimybes, mokyklos dalyvavimą procese, profesijos mokytojų vaidmenį, įmonių meistrų vaidmenį, apmokytus asmenis ir projekto tęstinimą.

Renginio pranešimai: (point)

Renginių akimirkos

Visa informacija apie projektą ir jo veiklas galite rasti:
Erasmus+ project “Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning” (TTT4WBL)

Parengė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras