Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukiojo profesinio mokymo metodinė komisija

1. Jolanta Krivickienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytoja (laikinai einanti Komisijos pirmininkės pareigas).

2. Sigita Agafonova, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

3. Elma Česiūnienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos vyresnioji profesijos mokytoja.

4. Sigita Čibinskienė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

5. Audronė Dirvanauskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja.

6. Arnoldas Giedraitis, Kauno technologijų mokymo centro profesijos mokytojas metodininkas.

7. Rita Grybienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialioji pedagogė metodininkė.

8. Lauryna Kalinauskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro vyresnioji specialioji pedagogė.

9. Reda Paplauskienė, Alytaus profesinio rengimo centro vyresnioji specialioji pedagogė.

10. Renata Rudnickienė, Šiaulių profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

11. Inga Rėvutienė, Šiaulių profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

12. Jolanta Senkevič, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ profesijos mokytoja metodininkė.

13. Ilona Gedminienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė (Komisijos pirmininkė, esanti nėštumo ir gimdymo atostogose, bet ne ilgiau kaip iki vaiko priežiūros atostogų pabaigos).

 
Komisijos el. paštas: specporeikiumk.kpmpc@gmail.com

Metodinė veikla

Informacijos atnaujinimo data 2022-12-05