Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukiojo profesinio mokymo metodinė komisija

1. Ilona Gedminienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė (Komisijos pirmininkė).

2. Sigita Agafonova, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

3. Sigita Čibinskienė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

4. Audronė Dirvanauskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja.

5. Arnoldas Giedraitis, Kauno technologijų mokymo centro profesijos mokytojas metodininkas.

6. Rita Grybienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialioji pedagogė metodininkė.

7. Lauryna Kalinauskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro vyresnioji specialioji pedagogė.

8. Jolanta Krivickienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytoja.

9. Reda Paplauskienė, Alytaus profesinio rengimo centro vyresnioji specialioji pedagogė.

10. Renata Rudnickienė, Šiaulių profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

11. Inga Rėvutienė, Šiaulių profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

12. Jolanta Senkevič, Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro profesijos mokytoja metodininkė.

 
Komisijos el. paštas: specporeikiumk.kpmpc@gmail.com

Metodinė veikla

Informacijos atnaujinimo data 2023-12-01