Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukiojo profesinio mokymo metodinė komisija

1. Ilona Gedminienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė (Komisijos pirmininkė).

2. Sigita Agafonova, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja.

3. Giedrė Ciukšienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė.

4. Rita Grybienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialioji mokytoja metodininkė.

5. Edita Jurkšaitienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos vyresnioji profesijos mokytoja.

6. Jolanta Krivickienė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytoja.

7. Reda Paplauskienė, Alytaus profesinio rengimo centro vyresnioji specialioji pedagogė.

8. Kristina Rimeikienė, Šiaulių technologijų mokymo centro specialioji pedagogė metodininkė.

9. Giedra Sadauskienė, Kauno technologijų mokymo centro profesijos mokytoja ekspertė.

10. Jolanta Senkevič, Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro profesijos mokytoja.

 
Komisijos el. paštas: specporeikiumk.kpmpc@gmail.com

Metodinė veikla

Informacijos atnaujinimo data 2023-12-06