Virtualioje metodinėje konsultacijoje pristatytos specialiųjų poreikių asmenų ugdymo profesiniame mokyme aktualijos

2021 m. balandžio 27 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Specialiųjų poreikių asmenų profesinio mokymo metodine komisija organizavo virtualią metodinę konsultaciją „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo profesiniame mokyme aktualijos“, į kurią buvo pakviesti profesijos mokytojai, bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, dirbantys profesinio mokymo įstaigoje, profesinio mokymo įstaigos administracinis personalas, organizuojantys mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo procesą, švietimo pagalbos specialistai.

Virtualios metodinės konsultacijos metu praktikai bei profesinio mokymo atstovai pasidalino gerąja patirtimi kaip sėkmingai ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų poreikių, profesinio mokymo įstaigoje, taip pat buvo aptartos specialiųjų poreikių ugdymo profesiniame mokyme aktualijos.

Konsultacijos dalyviai vieningai sutarė, jog tokie renginiai turėtų būti organizuojami kasmet.

Dėkojame dalyviams už bendrystę ir skirtą laiką, pasidalinimą savo patirtimi ir pateiktus pasiūlymus.

Renginio programa

Renginio vaizdo įrašas:

Renginio pranešėjų skaidrės:

Esminiai modulinių profesinio mokymo programų bruožai
Gintautas Bužinskas, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Programų rengimo skyriaus vedėjas

Jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių bendrieji fiziniai darbiniai gebėjimai ir vykdomoji funkcija
lekt. doktorantė Ilona Dobrovolskytė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė, doktorantė
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė

Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų galimybės darbo rinkoje
Daina Valkerienė, asociacijos „Kitoks vaikas“ vadovė

Profesinės karjeros ūgtis profesiniame mokyme: įtrauktis ir sėkmės prielaidos
Diana Saveikienė, Klaipėdos universitetas Sveikatos mokslų fakultetas, doktorantė

Gerosios patirties sklaida dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais profesinėje mokykloje
Lina Sorakienė, profesijos mokytoja metodininkė, Alytaus profesinio rengimo centras