Vyksta sektorinių profesinių komitetų susitikimai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) organizuoja sektorinių profesinių komitetų (SPK) konsultacinius seminarus. Jų metu SPK nariai supažindinami su kvalifikacijų sandaros ir kvalifikacijų sistemos plėtros naujovėmis, bei rengiamais profesiniais standartais ir modulinėmis profesinio mokymo programomis.

SPK – kolegiali, bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti kvalifikacijų klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje. Šiuo metu prie KPMPC veikia 17 SPK. Tarp numatytų SPK funkcijų –kvalifikacijų atitikties konkretaus sektoriaus poreikiams užtikrinimas, prioritetų profesiniams standartams sektoriuje rengti nustatymas, pritarimas profesiniam standartui ar profesinio rengimo standartui ir kt.

Susitikimų datos: 2014 m. balandžio 29 d., 2014 m. gegužės 6 d., 2014 m. gegužės 8 d.

Balandžio 29 d. susitikimo programa

Gegužės 6 d. susitikimo programa

Gegužės 8 d. susitikimo programa

Kaip nuvykti į susitikimo vietą