2019 m. rugsėjį – spalį Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizuoja viešąsias konsultacijas – diskusijas „Modulinis profesinis mokymas: nuo programų rengimo iki jų įgyvendinimo“

Renginių pranešimai:

1. Modulinis profesinis mokymas: nuo programų rengimo iki jų įgyvendinimo

2. Modulinių profesinio mokymo programų rengimas

Kas ir kaip rengia modulinės profesinio mokymo programas?

Kuo skiriasi neformaliojo ir formaliojo profesinio mokymo programos?

Kaip inicijuoti modulinės profesinio mokymo programos ar jos modulio rengimą ar atnaujinimą?

Pranešėjos: Jolanta Navickaitė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotoja; Inga Gumbelevičiūtė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Profesinio mokymo programų rengimo skyriaus vedėja

3. Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Pranešėjas: Saulius Samulevičius, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėjas

4. Pasirengimo vykdyti formalųjį profesinį mokymą vertinimas (ekspertizė)

Kaip vyksta pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas vertinimas?
Kokius dokumentus ir kam reikia pateikti?

Kada licencija gali būti papildyta be papildomo licencijavimo?

Pranešėja: Rūta Karvelytė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Ekspertinio vertinimo skyriaus vedėja

5. Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimas (1)

6. Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimas (2)exels1exels1

Kaip pasirengti teikėjo lygmens profesinio mokymo programą?

Kiek gali keistis teikėjo lygmens profesinio mokymo programos turinys?

Pranešėja: Daina Rožnienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė; Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Artimiausia viešoji konsultacija – diskusija 2019 m. spalio 18 d.

Renginys vyks viešbutyje PANORAMA, Sodų g. 14 Vilniuje.

Tikslinė grupė – įmonės, vykdančios formalųjį profesinį mokymą, kurių pagrindinė veikla nėra profesinis mokymas.

Registracija į 2019 m. spalio 18 d. viešąją konsultaciją – diskusiją vykdoma elektroniniu būdu: https://forms.gle

kpmpc

KVIEČIAME DALYVAUTI TIKSLINĖS GRUPĖS ATSTOVUS!