Profesinio mokymo įstaigų atstovai supažindinti su galimybe didinti savo teikiamų paslaugų pasiūlą

Europos Sąjungos valstybių visuomenės sensta, auga globalizacijos mastai, jaunystėje įgytas formalusis išsilavinimas bei jį patvirtinantys išsilavinimo bei kvalifikacijos pažymėjimas nebeužtikrina asmeniui galimybės iki darbingo amžiaus pabaigos sėkmingai veikti darbo rinkoje, didėja migrantų skaičius ir šiuos migrantus būtina integruoti į visuomenę – visos šios situaciją Europos Sąjungos šalių darbo rinkoje veikiančios priežastys skatina atsigręžti į gyventojų neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas bei išnaudoti jas darbo rinkoje.

Dėl šių priežasčių Europos Sąjungos Taryba dar 2012 metų gruodžio 20 dieną išleido rekomendacijas dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo. Šiose rekomendacijose parodyta asmenų neformaliojo švietimo ir savišvietos būdų įgytų kompetencijų svarba ir pasiūlyta ES valstybėms narėms iki 2018 m. nustatyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo priemones, kuriomis asmenims būtų suteikta galimybė patvirtinti (formalizuoti) žinias, gebėjimus ir kompetenciją, kurią jie įgijo neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

Lietuvoje priimti teisės aktai jau nuo 2010 metų leidžia asmenims pasitvirtinti savo neformaliojo švietimo ir savišvietos metu įgytas kompetencijas, paskutiniais metais dalis šalies profesinio mokymo įstaigų sėkmingai bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba padėdamos darbo ieškantiems asmenims pasitikrinti savo turimas kompetencijas ir gauti tai patvirtinančius dokumentus.

2019 metų gruodžio 4 d. įvyko viešoji konsultacija – diskusija „Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas: kaip tai vyksta?“, kurios metu Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, dar nedalyvaujančių asmenų neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procese, atstovai susipažino su šio proceso ypatybėmis ir aktyviai diskutavo apie savo mokymo įstaigų galimybę padėti Lietuvos gyventojams geriau įsilieti į šalies darbo rinką.

Viešoji konsultacija – diskusija surengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“.