Skelbiama pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti papildoma atranka

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – KPMPC) skelbia pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti papildomą atranką (toliau – Atranka), skirtą pretenduojantiems tapti Chemijos gaminių gamybos sektoriaus, Energetikos sektoriaus, Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų sektoriaus pasitelktais teikėjais.

Atranka skelbiama, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-1525 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, 3.2.2. punktu ir Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 redakcija, 14 punktu.

Pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti atrankos vykdymo tvarkos aprašą rasite čia.

Atrankoje dalyvauti gali profesinio mokymo teikėjai:
registruoti Juridinių asmenų registre: turintys juridinio asmens kodą, adresą;
kurių pagrindinė veiklos sritis – profesinis mokymas;
kurie turi kompetencijų vertinimui atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones ar realią darbo vietą, aprūpintą reikalinga technine įranga ir priemonėmis;
kurie turi tinkamos kvalifikacijos specialistus Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo 14.1-14.4 punktuose nurodytoms veikloms įgyvendinti.

Vienas teikėjas vienam sektoriui (kaip jis apibrėžiamas profesiniame standarte) gali pateikti tik vieną paraišką, nurodydamas sektorių, kurio kvalifikacijų kompetencijų vertinimui organizuoti teikiama paraiška. Paraiškos gali būti teikiamos vienam ar keliems sektoriams.

Paraiškos formą rasite čia. Atrankos dalyvio deklaraciją rasite čia.

Paraiška turi būti pateikta adresu info@kpmpc.lt iki 2021 m. spalio 18 d. 12 val.

Paraiška, pateikta po 2021 m. spalio 18 d. 12 val., nebus priimta.

Paraiškų vertinimą sudaro du etapai – paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų ekspertinis vertinimas. Paraiškų ekspertinio vertinimo kriterijai:

Atrankos dalyvio pasirengimo vykdyti Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos apraše pasitelktiems teikėjams numatytas veiklas pagrįstumas.
Atitinkamo sektoriaus Atrankos dalyvio (be partnerio (-ių)) suteikiamų kvalifikacijų skaičius.
Atrankos dalyvio (be partnerio (-ių)) atitinkamo sektoriaus pirminio profesinio mokymo programas baigusių asmenų skaičius (2019-2021 m.).
Atrankos dalyvio (be partnerio) atitinkamo sektoriaus tęstinio profesinio mokymo programas baigusių asmenų skaičius (2019-2021 m.).
Atrankos dalyvis turi sektorinį praktinio mokymo centrą (jei taikoma sektoriui) – vertinama pagal sektorių, kurio pasitelktu teikėju būti teikiama paraiška.
Atrankos dalyvio partnerystė Centro projekte „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (patirtis rengiant asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, užduotis ir pan.), vertinama pagal sektorių, kurio pasitelktu teikėju būti teikiama paraiška.
Iškilus klausimams pildant paraišką, kreipkitės į Rasą Šavareikaitę, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotoją, el. p. rasa.savareikaite@kpmpc.lt , tel. +370 609 90733.