Naujienos

Patvirtintos Rygos išvados, numatančios 2015-2020 m. Europos šalių siekinius profesinio mokymo srityje
2015-07-08
Trys Baltijos šalys pradeda bendradarbiauti pameistrystės srityje
2015-07-08
Informacija profesinio mokymo teikėjams, įgyvendinantiems motorinių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti vairuotojų mokymo programas
2015-06-30
Informacija apie KPMPC darbuotojų vizitą į Airiją
2015-06-10
Įrangos, esančios sektoriniuose praktinio mokymo centruose, sąrašas
2015-06-01
KPMPC darbuotojų vizitas Estijoje
2015-04-02
Kviečiame tapti šios europinės iniciatyvos INTERNETO SAVAITĖ 2015 (Get Online Week 2015) dalyviais
2015-03-19
Siūlome kvalifikacijos tobulinimo programas švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, andragogams, švietimo pagalbos specialistams
2015-03-12
Susitikime Švietimo ir mokslo ministerijoje aptarti pirmieji pameistrystės mokymo formos diegimo Lietuvoje analizės rezultatai
2014-12-29