Naujienos

Kviečiame dalyvauti seminare „VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ VEIKLA PROFESINĖSE MOKYKLOSE“ !
2017-02-23
Kviečiame dalyvauti seminare „PAGALBA MOKINIUI PSICHOLOGINĖS KRIZĖS METU“ !
2017-02-23
Geroji neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso patirtis
2017-02-09
Kviečiame dalyvauti seminare „INOVATYVŪS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METODAI“ !
2017-02-09
Kviečiame dalyvauti seminare „FORTEPIJONO/PIANINO DERINIMO IR MECHANIKOS REGULIAVIMO PAGRINDAI, DARBO ĮRANKIAI, MEDŽIAGOS“!
2017-02-06
Kviečiame dalyvauti seminare „INVESTICINIŲ PROJEKTŲ IR SĄNAUDŲ-NAUDOS ANALIZĖS PANAUDOJIMAS PROFESINIŲ MOKYKLŲ PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIME. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ PROFESINIO MOKSLO INSTITUCIJOSE EFEKTYVUS VERTINIMAS.“ !
2017-02-03
Konferencija Rygoje baigėsi Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministerijų projektas mokymosi darbo vietoje ir pameistrystės plėtrai
2017-02-01
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras – partneris profesinio tobulėjimo kelyje
2017-02-01
Kviečiame susipažinti su suaugusiųjų konsultavimo paslaugų analizės rezultatais
2017-01-30