Naujienos

Žinia apie įvykusį seminarą „Profesinio mokymo turinio modernizavimas, siekiant pagerinti mokinių pasiekimus“
2017-04-10
Įvyko tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias maisto pramonės darbuotojas 2017“
2017-04-07
2017 m. balandžio 12 d. Šilutės žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo centre vyks seminaras „Akvakultūros technologinių procesų integravimas į gamtamokslinį ugdymą“.
2017-04-05
Kviečiame dalyvauti seminare „VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ VEIKLA PROFESINĖSE MOKYKLOSE“ Klaipėdoje!
2017-03-30
Konferencijoje pristatytos profesijos mokytojų rengimo ir profesinio tobulėjimo aktualijos
2017-03-29
Kviečiame dalyvauti seminare „MOKYKLOS VADOVŲ LYDERYSTĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAS MOKINIO IR MOKYKLOS PAŽANGAI: GEROS MOKYKLOS LINK“ !
2017-03-28
Kviečiame tapti Europinės iniciatyvos Interneto savaitė 2017 (Get Online Week 2017) dalyviais!
2017-03-27
Metodiniai vizitai – bendradarbiavimo su profesinio mokymo įstaigomis stiprinimas. Klaipėda.
2017-03-24
Įvyko seminaras „Kritinio mąstymo ugdymo galimybės pamokoje“
2017-03-23