Projekto „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ baigiamoji konferencija

Projekto „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (kodas VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001) baigiamoji konferencija, 2015 m. rugsėjo 15 d., Vilnius.
Konferencijos tikslas – pristatyti įvykdyto projekto pasiektus rezultatus bei aptarti kvalifikacijų sistemos plėtros pagrindinius darbus ir perspektyvas.
Konferenciją vedė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktorius dr. Tadas Tamošiūnas bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Jurgaitis.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.
Konferencijos rezultatus apibendrino Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktorius dr. Tadas Tamošiūnas.
Konferencijoje pranešimus skaitė projekto vadovė Alma Račkauskienė, projekto turinio vadovė doc. dr. Daiva Andriušaitienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Sigitas Besagirskas, VGTU Statybos fakulteto prodekanė doc. dr. Jolanta Tamošaitienė, projekto turinio vadovė Daina Rožnienė, UAB Baltec CNC Technologies direktorius Gintaras Rimša, VDU Profesinio rengimo studijų centro vadovas doc. dr. Vidmantas Tūtlys.
Konferencijos dalyviai išsakė savo lūkesčius dėl kvalifikacijų formavimo sistemos, aktyviai diskutavo darbo grupėse. Grupės darbą perėjimo prie modulinio mokymo proceso klausimais moderavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė. Grupės darbą profesinių kvalifikacijų pripažinimo poreikio ir galimybių klausimais moderavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas.

Pranešimų skaidrės
1. Projekto „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ pristatymas
Alma Račkauskienė, projekto vadovė
2. Profesiniai standartai – praktinės socialinės partnerystės žingsniai tobulinant šalies žmogiškųjų išteklių plėtros sistemą
doc. dr. Daiva Andriušaitienė, projekto turinio vadovė
3. Modulinių profesinio mokymo programų rengimas: rezultatai ir gairės
Daina Rožnienė, projekto turinio vadovė
4. Profesinių standartų rengimo patirtis
doc. dr. Jolanta Tamošaitienė, VGTU Statybos fakulteto prodekanė, standarto rengėja
5. Kvalifikacijų sistemos plėtra: vakar, šiandien, rytoj
doc. dr. Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universiteto Profesinių studijų rengimo centras

Baigiamosios konferencijos akimirkos