recvet

erasmus recvet

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO – VERSLO FORUMAS
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
2017 m. lapkričio 20 d.

2017 m. lapkričio 20 d., Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, įgyvendindamas Erasmus + programos projektą „Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma“, organizavo tęstinio profesinio mokymo – verslo forumą.

Renginys buvo skirtas aptarti tęstinio profesinio mokymo situaciją, kylančius iššūkius ir numatyti būdus tęstinio profesinio mokymo kokybei ir atitikčiai verslo poreikiams gerinti. Jame dalyvavo ministerijų, valstybės institucijų, socialinių partnerių ir darbdavių, teritorinių darbo biržų bei tęstinio profesinio mokymo teikėjų atstovai.

Renginys buvo organizuotas, bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža. Renginio pramonės atstovų partneris – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“. Renginys įtrauktas į Europos profesinių gebėjimų savaitės ir 2017 m. Europos darbdavių dienų, kurių šūkis „Aptarkim įgūdžius, atraskim talentus“, renginių programą.

Forumo programa

Forumo pranešimai

Ūkio ministerijos vaidmuo tęstiniame profesiniame mokyme: ESF 2014-2020 m. žmogiškųjų išteklių plėtros priemonės. Linas Kadys, Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas

Darbo rinka Lietuvoje ir jos balansavimo priemonės. Inga Liubertė, Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktorė

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir prognozavimo sistema. Jogilė Miežienė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus politikos analitikė

Talentai – esminė sąlyga pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas.
Birutė Noreikaitė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Švietimo iniciatyvų koordinatorė

Tęstinio profesinio mokymo turinio kaita pagal ūkio sektorių poreikius. Jolanta Navickaitė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotoja

Re-CVET projekto įgyvendinimo Lietuvoje patirtis. Lina Vaitkutė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja,

Re-CVET projekto įgyvendinimo Kipre patirtis. Nikos Papaevripidis, Kipro švietimo ir kultūros ministerijos Profesinio mokymo departamento vedėjo pavaduotojas

Diskusija darbo grupėse „Rekomendacijos tęstinio profesinio mokymo kokybei ir atitikčiai ūkio poreikiams gerinti“

recvet

„Re-CVET“ tęstinio profesinio mokymo kokybės kodeksas:

lietuvių k.

anglų k.