Naujienos

LRT laidoje pristatyta, kaip profesinės mokyklos stiprina praktinį mokymą
2014-01-26
Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) leidiniai lietuvių kalba
2014-01-26
Pažintiniai vizitai – mokymosi visą gyvenimą partnerysčių plėtrai
2013-12-26
Informacija apie konferenciją „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2013 metai“
2013-12-18
Paskelbti 2013 m. profesinio mokymo gerosios patirties konkurso „Absolventų sėkmės istorija“ laimėtojai
2013-12-18
Organizuojama konferencija „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2013 metai“
2013-12-09
Informacija apie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginius profesinio mokymo srityje
2013-11-29
Profesinio mokymo direktorių susitikimas
2013-11-08
ES užimtumo ir socialinės politikos ministrai priėmė pameistrystės deklaraciją, skatinančią sudaryti galimybes mokymuisi darbo vietoje
2013-11-06