Naujienos

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas
2014-10-21
Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas
2014-10-05
Informacija dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2014 metais konkurso rezultatų
2014-09-24
Cedefop įvyko pirmasis Lietuvos pameistrystės situacijos apžvalgos validavimo seminaras
2014-09-19
Dar glaudesnis AIKOS ir PLOTEUS bendradarbiavimas
2014-07-09
Europos Komisijos konferencija „Link Europos įgūdžių ir kvalifikacijų erdvės“
2014-06-25
Profesinio mokymo stiprinimas ir skatinimas: Maltos pavyzdys (Pažintinis vizitas: Malta, 2014 m. gegužės 19 – 23 d.)
2014-06-02
Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) padės Lietuvai parengti pameistrystės diegimo rekomendacijas
2014-06-01
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovas – vienas iš penkių nacionalinių ECVET ekspertų
2014-06-01