Naujienos

Konferencija „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2014 metai“
2014-12-18
Vilniuje vyko Baltijos šalių nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų susitikimas
2014-12-14
Nacionalinės mokymosi galimybių ir kvalifikacijų duomenų bazės Lietuvoje ir Europos šalyse bei jų sąsajos su PLOTEUS portalu
2014-10-30
KPMPC akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas
2014-10-29
Vyko seminaras „Pagalba Lietuvai, plėtojant pameistrystę“
2014-10-29
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas
2014-10-21
Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas
2014-10-05
Informacija dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2014 metais konkurso rezultatų
2014-09-24
Cedefop įvyko pirmasis Lietuvos pameistrystės situacijos apžvalgos validavimo seminaras
2014-09-19