Profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo modelio pristatymas

2015 m. spalio 12 d.

Renginio programa

Renginio pranešimai

Studijų programų vertinimo patirtis Lietuvoje
Renata Grinaitė, SKVC studijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė

Išorinio vertinimo rezultatai profesinio mokymo įstaigose (2014 m.)
Snieguolė Vaičekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja

Profesinio mokymo kokybės samprata: rodikliai
Vida Nenortienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės vertinimas
Giedrė Beleckienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos direktoriaus pavaduotoja plėtrai tyrimams ir kokybei
Romualdas Pusvaškis

Kvalifikacijų žemėlapis
Laura Stračinskienė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus pavaduotoja

Profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo modelio pristatymas
Odeta Kupetienė, ekspertų grupės vadovė
Marius Ablačinskas, kokybės vadybos specialistas
Dr. Jonas Stravinskas, UAB „JOSTRA“ direktorius

Demografiniai pokyčiai Lietuvoje ir darbo rinkos poreikiai
Prof. Dr. Boguslavas Gruževskis, Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas