2019 m. rugsėjo 5 d. vyko konferencija „Regioninė suaugusiųjų švietimo plėtra“

003

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2019 m. rugsėjo 5 d. organizavo konferenciją „Regioninė suaugusiųjų švietimo plėtra“. Konferencijos tikslas buvo pristatyti dalyviams, kas šiuo metu yra vykdoma įgyvendinant suaugusiųjų švietimo politiką nacionaliniu lygiu ir kokios šios srities finansavimo perspektyvos 2021–2027 m. laikotarpiu, pasidalinti gerąja suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo patirtimi užsienyje bei Lietuvos savivaldybėse, apžvelgti, kokie projektai vykdomi siekiant pagerinti gyventojų skaitmeninį raštingumą.

Suaugusiųjų švietimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo kryptis ir priemones apžvelgė Tomas Pūtys (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija) ir Linas Kadys (LR ekonomikos ir inovacijų ministerija). Apie planuojamas Europos Sąjungos fondų investicijas ir sanglaudos ateitį 2021–2027 metais papasakojo Vaida Zigmantaitė (LR finansų ministerija) ir Algminas Pakalniškis (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija). Savo gerąja patirtimi plėtojant suaugusiųjų švietimą Alytaus miesto savivaldybėje pasidalino Vytuolis Valūnas (Alytaus miesto savivaldybė), o apie suaugusiųjų švietimo Marijampolės savivaldybėje situaciją ir iššūkius papasakojo Romutė Koncevičienė (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras). Kaip vykdomas suaugusiųjų švietimas Danijoje pristatė Ib Jespersgaard (Videnscenter for Integration), o Italijos patirtimi šioje srityje pasidalino Carlo Smaldone Villani.

Ar įmanoma tapti tarptautišku švietėju – tokį klausimą kėlė Gintarė Vitkauskaitė (Smart Continent LT), o kokios finansinės galimybės plėtoti suaugusiųjų švietimą vykdant ERASMUS+ programą dalyviams pristatė Donata Kavoliūnienė (Švietimo mainų paramos fondas).

Kaip didinti bendruomenės skaitmeninę įtrauktį, kuriant žinių visuomenę Lietuvoje, papasakojo Loreta Križinauskienė (asociacija „Langas į ateitį“), o kokiu būdu kiekvienas žmogus galėtų padidinti skaitmenines kompetencijas dalyviams pristatė Vilija Lukošūnienė (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija) duodama interaktyvią užduotį ir pereidama prie diskusijos.

Konferencijoje dalyvavo virš 60 dalyvių: savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo, koordinatoriai, savivaldybių švietimo skyrių atstovai, kiti suaugusiųjų švietimo plėtote suinteresuoti dalyviai.

Konferencija buvo organizuota vykdant projektą „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“ (Nr. 592040-EPP-1-2017-1-LT-EPPKA3-AL-AGENDA), finansuojamą Europos Komisijos įgyvendinant Europos sąjungos suaugusiųjų švietimo iniciatyvą (angl. „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning“).

Konferencijos pranešimai:

Konferencijos akimirkos: