„Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ baigiamoji konferencija

2015 m. spalio 23 d.

Konferencijos programa

Konferencijos pranešimai

Projekto „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ rezultatų pristatymas
Rūta Karvelytė, projekto vadovė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Profesinio mokymo kokybės skyriaus vedėja

Profesinio mokymo įvaizdis visuomenėje
Dr. Tomas Lagūnavičius, Kauno jaunimo mokyklos direktorius, psichologas

Profesinio mokymo įstaigų komunikacija užsienyje ir Lietuvoje. Kaip pagerinti esamą situaciją?
Indrė Baltušė, Lietuvos žurnalistikos instituto ryšių su visuomene ir rinkodaros komunikacijos profesinių studijų programos vadovė ir lektorė, integruotos komunikacijos specialistė

Šiuolaikinės komunikacijos priemonių panaudojimas profesinio mokymo įvaizdžio gerinimui
Gabija Lunevičiūtė, VšĮ „Salva Media“ projektų vadovė, audio – vizualinės komunikacijos specialistė

Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų apibendrinimas
Romualdas Pusvaškis, UAB PPMI Group ekspertas

Informacinės savianalizių suvestinių ir vertintojų ataskaitų pildymo sistemos pristatymas
Kazimieras Lukauskas, UAB „Mediapark“ atstovas

Profesinio mokymo įstaigos kokybės valdymo ir užtikrinimo kompetencijų aprašų pristatymas
Dr. Dalius Serafinas, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentas, UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius

Kokybės kultūros ugdymas profesinio mokymo įstaigoje
Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė

Verslo iniciatyvos profesiniame mokyme
Andrius Plečkaitis, asociacijos „INFOBALT“ inovacijų plėtros vadovas

Mūsų misija – grąžinti pagarbą amato žmogui
Dalia Beigienė, VšĮ Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai” direktorė

Profesinis mokymas Lietuvos regionuose. Įžvalgos po diskusijų
Aušra Giedrienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyr. specialistė, ECVET nacionalinė ekspertė