2011 metų Gerosios patirties konkursas

Gerosios patirties pavyzdžių atrankai pagal 7 temas buvo pateikta 60 aprašymų. Konkurso laimėtojus atrinko komisija, sudaryta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo mainų paramos fondo bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovų. Vertinant aprašymus, atsižvelgta į tokius vertinimo kriterijus, kaip techninė atitiktis, gerosios patirties tęstinumas (ilgalaikiškumas), originalumas (išskirtinumas), „draugiškos“ mokymosi aplinkos kūrimas, pritaikomumas.Žemiau galite susipažinti su visais gerosios patirties aprašymais, priskirtais tam tikrai temai.

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme

Mokymo metodai ir priemonės

Profesinio mokymo tarptautiškumo skatinimas

Profesijos mokytojų kvalifikacija

Užsienio kalbų mokymas

Aprašymai priskirti daugiau nei vienai temai

Kita (siūlytos temos)