2010 metų Gerosios patirties konkursas

Gerosios patirties pavyzdžių atrankai pagal 10 temų buvo pateikti 58 aprašymai. Konkurso laimėtojus atrinko komisija, sudaryta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Vytauto Didžiojo universiteto bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovų. Vertinant aprašymus, atsižvelgta į tokius vertinimo kriterijus, kaip techninė atitiktis, gerosios patirties tęstinumas (ilgalaikiškumas), originalumas (išskirtinumas), „draugiškos“ mokymosi aplinkos kūrimas, pritaikomumo „mastas (plotis)“.Žemiau galite susipažinti su visais gerosios patirties aprašymais, priskirtais tam tikrai temai.
Aplinkosaugos ir „Žaliųjų“ idėjų įgyvendinimas profesiniame mokyme

Institucijos veiklos tobulinimas

Kūrybiškumo ir verslumo ugdymas profesiniame mokyme

Mokymo metodai ir mokymo priemonės

Neformalusis ugdymas profesiniame mokyme

Praktinis mokymas

Profesinis mokymas socialiai pažeidžiamoms grupėms

Profesijos mokytojų kvalifikacija

Profesinio mokymo kokybė

Profesinio mokymo patrauklumas

Kita