Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis

pmif

  Projekto kodas: PMIF-2.1.9-V-01-001

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-14 – 2022-12-31.

  Projekto partneriai: Vilniaus kolegija, Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija.

  Projekto tikslas – sudaryti sąlygas į Lietuvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės mokytis lietuvių kalbos, pritaikant turimą patirtį ir kompetencijas.

  Projekto uždaviniai:

  • Parengti lietuvių kalbos mokymo realizavimo koncepciją ir pritaikyti ar parengti lietuvių kalbos mokymo programą;
  • Mokytojų, ketinančių dirbti su trečiųjų šalių piliečiais kompetencijų tobulinimas;
  • Lietuvių kalbos mokymų trečiųjų šalių piliečiams vykdymas.

  Projekto tikslinė grupė:

  • Lietuvių kalbos mokytojai/specialistai, ketinantys dirbti su trečiųjų šalių piliečiais;
  • Trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos šalių narių) piliečiai ir asmenys be pilietybės.

  Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • Parengta/pritaikyta lietuvių kalbos mokymo programa;
  • Parengta kompetencijų tobulinimo programa, įvykdyti lietuvių kalbos mokymai mokytojams/ specialistams;
  • Konkrečiai tikslinei grupei adaptuota lietuvių kalbos mokymo programa, įvykdyti lietuvių kalbos mokymai.

  Projekto rezultatai:

  Apie mus rašo

  Lietuvių kalbos mokėjimas yra viena svarbiausių sėkmingos migrantų ir pabėgėlių socialinės integracijos sąlygų

  Raseinių afganistaniečiai – apie planus Vilniuje ir įtarius vietinių žvilgsnius 15 min.lt portalas

  Projektas „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.